ANTIQUES, ART & DESIGN

Disclaimer

De bezoeker/gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen deze toevoegt op verzamelkoorts.nl. Verzamelkoorts.nl is niet verantwoordelijk voor de door anderen ingevoerde informatie en/of hyperlinks op deze website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en de hieruit voortvloeiende nadelige gevolgen.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de gebruiker van de site toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verzamelkoorts.nl, een koppeling aan te brengen tussen de eigen site en deze site. Verzamelkoorts.nl is niet verantwoordelijk voor deze koppeling en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende nadelige gevolgen.

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Verzamelkoorts.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Verzamelkoorts.nl probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, maar is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve vermeldingen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt of op de website plaatst.

De website kan bezocht worden zonder ons mee te delen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij of andere gebruikers informatie van u nodig hebben. De website biedt de mogelijkheid om uw uw privé-gegevens zoals telefoonnummer of e-mailadres te plaatsen. Het is echter niet verstandig om uitgebreide privé-gegevens te vermelden zoals huisadres e.d. Verzamelkoorts.nl controleert de site hierop en is vrij door anderen geplaatste gegevens te verwijderen. Dergelijke aanpassingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden uitgevoerd.

Verzamelkoorts.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website.