ANTIQUES, ART & DESIGN

Miscellaneous

www.geheugenvannederland.nl
De website van Het Geheugen laat zich het best omschrijven als een enorme digitale
schatkamer van het Nederlands verleden. Bezoekers kunnen door tientallen historische
collecties bladeren, of gericht zoeken naar (beeld)materiaal over een specifiek onderwerp.
De site heeft ook een apart educatief gedeelte. Docenten en leerlingen uit het voortgezet
onderwijs vinden hier digitale lessen die ontwikkeld zijn op basis van bestaande
Geheugencollecties.
Het Geheugen is opgezet op met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. De coördinatie van het programma is in handen van de Koninklijke Bibliotheek.

www.encyclopediedrenthe.nl
De digitale encyclopedie werd gebaseerd op de in 2003 verschenen papieren Encyclopedie van
Drenthe, een uitgave van Koninklijke Van Gorcum. Het beeldmateriaal is afkomstig van het Drents
Fotoarchief en het Drents Audiovisueel Archief en van Drents Plateau.

www.rijkscollectie.nl
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert een kunstcollectie van ongeveer 100.000
objecten.
Voor zover deze kunstwerken niet zijn uitgeleend aan musea, openbare gebouwen en
Nederlandse ambassades in het buitenland, zijn ze opgeslagen in de depots van de rijksdienst
in Rijswijk.

www.cultureelerfgoed.nl
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert wet- en regelgeving  en erfgoedbeleid uit dat het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de dienst ontwikkelt.
Voor de Rijksdienst is het beleid relevant dat vorm heeft gekregen in de modernisering van de
monumentenzorg, op het gebied van erfgoed en ruimte, de evaluatie van de archeologiewetgeving
en het beleid dat de rijkscollectie en het museale bestel betreft.